Products

Solutions

Education & Training

Services & Support

Partners

Company

{{search ? 'Close':'Search'}}

etické zásady

Zásady zahrnují pravidla, školení, povědomí a komunikační kanály pro eskalaci problémů.

Related VideosZásady slouží jako zdroj informací pro zaměstnance a má jim pomáhat porozumět očekávání ze strany CA na jejich chování při zastupování společnosti.

Úvod

Co potřebujete vědět, vaše odpovědnosti, ohlašování a prosazování.

Dozvědět se více >

Mlčenlivost, Ochrana duševního vlastnictví a Ochrana soukromí

Ochrana duševního vlastnictví v rámci CA, soukromí a ochrana dat, zákaz pro neoprávněné používání interních informací a dávání tipů

Dozvědět se více >

Obchodní záznamy a firemní zdroje

Dodržení přesných pracovních záznamů, uchování záznamů a odpovědnost za užití sociálních médií

Dozvědět se více >

Ochrana zájmů akcionářů

Střet zájmů a darů,zábavy a cestování

Dozvědět se více >

Bezpečné a respektující pracovní prostředí

Zahrnující diskriminaci, obtěžování, postižení, zdraví a bezpečnost

Dozvědět se více >

Etické praktiky na pracovním trhu

Protikorupční zákon, obchod, prodej a reklama

Dozvědět se více >

Všeobecné normy pro obchod

Zahrnující protikorupci, vývoz a bojkot

Dozvědět se více >

Obchodní zásady se státními organizacemi

Zahrnující lobbování, dary a politické příspěvky

Dozvědět se více >

Možnosti komunikace

Kam se obrátit v případě dotazů nebo připomínek o obchodních praktikách CA

Dozvědět se více >

Vážení spolupracovníci,

Naše DNA představuje, jak má společnost CA vypadat, když se nám všem všechno daří. Není náhoda, že naše DNA zahrnuje předpoklad neustálé transparentní činnosti s nejvyšší mírou integrity ve všem, co děláme.

Z mého pohledu existují dvě zásadní otázky, které by měly formovat všechna rozhodnutí, která učiníme, všechna opatření, která přijmeme, a veškeré naše chování:

  1. Co je správné z morálního a etického hlediska?
  2. Co je věcně správné (tj. na základě zkušeností a znalostí)?

Naše etické zásady (dále „zásady“) stanoví standardy nejvyšší kvality, jejichž plnění očekáváme od všech zaměstnanců společnosti CA. Tyto zásady obsahují pokyny pro správnou interakci a komunikaci se všemi hlavními obchodními i společenskými partnery i základní pravidla obchodního jednání. Představují také náš neochvějný závazek počínat si eticky a dodržovat zákony, a to i tehdy, když se „nikdo nedívá“.

Jsme si vědomi, že tyto zásady vám nedají jasnou odpověď na každé etické či pracovní dilema, se kterým se setkáte. Chceme ale, aby vytyčily základní rámec a pomohly vám pochopit, co od vás očekáváme, a rozpoznat, kdy je na místě požádat o pomoc či konzultaci. Zdravý rozum, bdělost, týmová práce a komunikace a tyto zásady jako základní vodítko nám pomohou zajistit, že jednání společnosti CA nebude nikdy postrádat morální integritu.

Věnujte prosím čas a úsilí, abyste se s těmito zásadami dobře seznámili. Pokud budete mít jakékoli otázky, obraťte se prosím na CECO (Chief Ethics & Compliance Officer) nebo na kohokoli z Worldwide Law Department.

Všichni společně neseme odpovědnost za to, aby obchodní etika a dodržování zákonů byly součástí identity společnosti CA. Udržitelný a dlouhodobý úspěch vyžaduje pevnou etiku, nejlepší inovace a vynikající finanční výsledky. Je na nás všech, abychom tyto cíle splnili.

S pozdravem,

Mike Gregoire

Generální ředitel (CEO)

Jsme tu pro Vás

Kontaktujte Business Practices and Compliance tým pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky

Volejte +1-800-648-8014

(pro US a Kanadu)
Pro ostatní země jděte na - compliance.ca.com

Pro českou verzi dokumentu “CA Privacy Statement”, klikněte zde