Products

Solutions

Education & Training

Services & Support

Partners

Company

{{search ? 'Close':'Search'}}

Komunikační kanály

Related Videos


Komunikační kanály


Našich kolektivních cílů můžeme dosáhnout, pouze pokud zaměstnanci společnosti CA Technologies přijmou náš závazek udržovat nejvyšší standardy obchodní etiky a vždy dodržovat zákony.

Očekáváme, že se přihlásíte vždy, když budete mít podezření na porušení zásad nebo budete mít dotazy či obavy ohledně způsobu, jakým společnost CA Technologies vykonává své obchodní činnosti. O tyto obavy se s námi můžete podělit několika způsoby. Neváhejte kontaktovat kohokoli z tohoto seznamu.

Na trhu můžeme uspět tak, abychom na to mohli být všichni hrdí, a to vzájemnou spoluprací a dodržováním těchto zásad.

 Způsoby ohlašování:

  • Svého nadřízeného
  • Člena Business Practices and Compliance Team
  • Člena týmu lidských zdrojů
  • Člena Worldwide Law Department
  • Telefonickou linku pro zaměstnance společnosti CA Technologies
  • Webovou linku pro zaměstnance společnosti CA Technologies

Jsme tu pro Vás

Kontaktujte Business Practices and Compliance tým pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky

Volejte +1-800-648-8014

(pro US a Kanadu)
Pro ostatní země jděte na - compliance.ca.com

Pro českou verzi dokumentu “CA Privacy Statement”, klikněte zde