Products

Solutions

Education & Training

Services & Support

Partners

Company

{{search ? 'Close':'Search'}}

Etické postupy na trhu

Related Videos


Zákon o hospodářské soutěži (protikartelový zákon)


Zákony o hospodářské soutěži (v USA známé jako protikartelové zákony) obecně zakazují dohody mezi konkurenty, které nevhodně omezují hospodářskou soutěž. Patří mezi ně následující praktiky:

 • fixování nebo řízení cen,
 • rozdělování nebo alokace zákazníků, nabídek, segmentů trhu nebo oblastí,
 • omezování prodeje nebo výroby produktů a služeb
 • odmítnutí prodeje určitým zákazníkům nebo nákupu od určitých prodejců,
 • sdílení důvěrných informací důležitých pro hospodářskou soutěž.

Jasné smlouvy i neformální dohody mezi konkurenty mohou představovat nelegální smlouvy, které jsou protikartelovými zákony zakázané.

Celosvětové zásady společnosti CA Technologies pro hospodářskou soutěž od zaměstnanců vyžadují, aby byli zvláště opatrní a neúčastnili se žádné činnosti, která by mohla být vnímána jako porušení protikartelových zákonů. Nejdůležitější je, abyste při uzavírání jakýchkoli smluv s konkurenty, například na schůzích obchodní asociace, neprojednávali zásady stanovení cen, smluvní podmínky, prodej, náklady, výnosy, plány produktů, úrovně a kapacitu výroby či jakékoli jiné důvěrné informace.

Problémy s protikartelovými zákony a zákony na ochranu hospodářské soutěže mohou vyvstat i na základě jiných činností. Nedělejte žádnou z následujících činností, pokud ji nejprve nekonzultujete se členem Worldwide Law Department a nezískáte od něj svolení:

 • Nechovejte se způsobem, který by mohl být považován za jednání s cílem uškodit konkurenci namísto poskytování lepších služeb zákazníkům.
 • Neomezujte území nebo zákazníky, kterým může distributor dále prodávat produkty společnosti CA Technologies.
 • Neprojednávejte společné podniky, fúze, akvizice, společný nákup ani jiná společná ujednání s konkurencí.
 • Neuzavírejte exkluzivní smlouvy s dodavateli.
 • Nespojujte různé produkty nebo služby (příklad: smlouva, která požaduje, že kupující se zájmem o jeden produkt si musí koupit i jiný produkt).
 • Jednejte se všemi prodejci a partnery spole čnosti stejně. Nenabízejte ur čitým prodejcům příznivější podmínky a nesnažte se k n ěkterým z nich směřovat větší objem zakázek.

Použití principů zákonů na ochranu hospodářské soutěže v konkrétních obchodních situacích může být složité a náročné. Pokud si nejste jisti, jak se v určité situaci zachovat, nebo pokud víte o možném porušení těchto zákonů, je nutné ihned kontaktovat Worldwide Law Department.

Co byste udělali?

Na nedávné schůzi obchodní asociace mi zástupce konkurenční firmy řekl: „Kdybychom tak dokázali něco udělat s těmi nadměrnými slevami! Škodí to našemu odvětví.“ Nic jsem neodpověděl.

Představuje tento rozhovor problém?

Potenciálně ano.

V případě, že CA Technologies i konkurence následně sníží slevy a rozhovor s konkurentem bude možné vykládat tak, že jste odsouhlasili zvýšení cen, mohl by to být problém. Jestli se ocitnete v situaci, že nastane diskuze s konkurencí o cenách, nákladech, podmínkách prodeje nebo dalších citlivých záležitostech, okamžitě se od takové diskuze distancujte takovým způsobem, aby bylo jasné, že ji považujete za nepatřičnou, a celou záležitost neprodleně ohlaste Worldwide Law Department.

Prodej, marketing a inzerce


Udržení vysokých profesionálních standardů v oblasti prodeje, marketingu a inzerce je důležité pro úspěch společnosti CA Technologies na trhu. Je třeba každém ohledu jednat čestně a vhodně, stavět na (špičkové) kvalitě produktů a služeb společnosti CA Technologies a dodržovat všechny příslušné zákony. Prohlášení uvedená v inzerci, na balení produktů a v marketingových nebo prodejních materiálech společnosti musí být přesná, doložená a nezavádějící. Srovnání s konkurencí společnosti CA Technologies nesmí být hanlivé ani zavádějící. Je třeba se vyhnout nejen nepřesným prohlášením, ale také vynecháním informací, v jejichž důsledku může být prohlášení zavádějící. Všechny inzertní a propagační materiály musí předem zkontrolovat a písemně schválit marketingové oddělení i Worldwide Law Department.

Co byste udělali?

Jste obchodní zástupce pro kanál. Směřujete smlouvy o obnovení služeb údržby k menší skupin ě vybraných prodejc ů s velkým obratem, za které jste placeni, a směrem pryč od menších prodejců, za které placeni nejste.

Je to v pořádku?

Ne.

Budování zákaznické základny stojí naše partnery značné úsilí a počítají s tím, že se jim tato počáteční investice postupně vrátí v dalších letech. Pokud budete směřovat obnovení smluv jen na partnery, za které dostáváte zaplaceno, bude se jednat o protežování. Pokud máte s některým partnerem problém, měli byste se obrátit na svého nadřízeného a na tento problém jej upozornit. Nad řízený pak rozhodne o dalších p řípadných krocích.

Jsme tu pro Vás

Kontaktujte Business Practices and Compliance tým pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky

Volejte +1-800-648-8014

(pro US a Kanadu)
Pro ostatní země jděte na - compliance.ca.com

Pro českou verzi dokumentu “CA Privacy Statement”, klikněte zde

Contact Us

We're here to help move your business forward.

Email Us >

View more ways to contact us >