Products

Solutions

Education & Training

Services & Support

Partners

Company

{{search ? 'Close':'Search'}}

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 18. května 2018

Společnost Ca, Inc. a její dceřiné společnosti po celém světě (dále jen „společnost CA“ nebo „my“) dbají na vaše soukromí a chrání vaše osobní údaje.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravuje osobní údaje, které společnost CA získává od svých zákazníků, účastníků a online návštěvníků (dále jen „vy“) ve spojení s používáním webových stránek a produktů společnosti CA, aplikací a služeb (včetně podpory a vzdělávání), s podnikovými schůzkami a dalšími událostmi (souhrnně dále jen „služby“), kde zveřejňujeme nebo odkazujeme na toto prohlášení o ochraně osobních údajů, a upravuje také informace, které automaticky shromažďujeme při vašich online návštěvách (např. data získaná prostřednictvím souborů cookie).

Pro účely tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se „osobními údaji“ rozumí jakékoli informace, které samy o sobě mohou vést k vaší identifikaci nebo je lze kombinovat s dalšími informacemi za účelem vaší identifikace.

Dalším pokračováním používání webových stránek nebo služeb vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami uvedenými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

V etickém kodexu naleznete další informace o vysokých etických standardech společnosti CA a také náš závazek chránit vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje společnost CA shromažďuje?

Informace, které poskytujete

O poskytnutí osobních údajů vás můžeme požádat v následujících situacích:

 • nákup produktů nebo služeb,
 • registrace na webcasty, semináře, konference nebo jiné události, které sponzoruje naše společnost nebo náš partner,
 • žádost o cenovou nabídku, služby, produktovou podporu, zkušební verze, dokumenty white paper a související soubory ke stažení nebo další informace,
 • připojení k některé komunitě společnosti CA,
 • registrace na kurzy nebo školení,
 • přihlášení k odběru zpravodajů, propagačních e-mailů nebo jiných materiálů společnosti CA,
 • účast v průzkumech, loteriích a soutěžích,
 • žádost o zaměstnání a odeslání životopisu,
 • nebo když nás kontaktujete.

Mezi vyžadované osobní údaje patří jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo a další kontaktní údaje. Pokud kupujete produkt nebo službu nebo se registrujete na kurz, můžeme požádat také o číslo platební karty nebo o fakturační údaje. 

Když vás požádáme o poskytnutí osobních údajů, budeme vás současně informovat, zda je jejich poskytnutí povinné. Pokud vás o osobní údaje požádáme prostřednictvím jedné z registračních stránek na našem webu, budete mít možnost osobní údaje nezadat. Stále však budete mít přístup k dalším částem webu, ale některé programy a služby nemusí být přístupné.

Informace z jiných zdrojů

Informace o vás můžeme získat také z dalších zdrojů a můžeme je zkombinovat s informacemi, které o vás získáme prostřednictvím našich služeb. Můžeme například spojit vaše osobní údaje s informacemi, které jsou veřejně dostupné prostřednictvím sociálních sítí nebo webů třetích stran, abychom vám mohli naše služby nabídnout lepším způsobem.

Automaticky shromažďované informace

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme automaticky shromažďovat informace o vaší návštěvě včetně jednotlivých otevřených stránek, prokliknutých odkazů a úkonů, které provádíte ve spojení se službami společnosti CA. Můžeme také získávat určité informace z vašeho webového prohlížeče, například operační systém zařízení, aplikační software, typ a jazyk prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, IP adresu, dobu přístupu a webové stránky, které jste navštívili před a po našich webových stránkách. Další informace o automaticky shromažďovaných údajích naleznete v části týkající se souborů cookie a dalších sledovacích technologií.

Jak společnost CA využívá vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje používáme k legitimním obchodním účelům, mezi které patří:

 • poskytnutí a dodání požadovaných služeb,
 • zaslání (na vaši adresu) informací o transakci, včetně potvrzení a stavu transakce, informace o produktech a službách, novinky, bezpečnostní upozornění a zprávy týkající se podpory a správy,
 • správa vašeho účtu včetně ověření vašich údajů,
 • odpověď na vaše komentáře a otázky a poskytnutí zákaznické podpory a dalších služeb,
 • nabídka pomoci prostřednictvím živého chatu,
 • provozování a zlepšování našich webových stránek, produktů a služeb,
 • zpracování a zajištění loterií, soutěží a výher,
 • žádost o vaši účast v průzkumech používaných k měření našeho výkonu a zlepšování našich produktů, služeb a prostředí pro zákazníky,
 • komunikace s vámi na téma nových propagačních akcí a nadcházejících událostí,
 • poskytnutí informací o produktech a službách nabízených společností CA a jejími vybranými partnery,
 • plánování a pořádání podnikových událostí, online fór, komunit a sociálních sítí,
 • spojování a kombinování s dalšími informacemi, které získáme od třetích stran, abychom lépe pochopili vaše potřeby, přizpůsobili nabídku a nabídli vám služby v souladu s vašimi potřebami,
 • provádění dalších funkcí nebo plnění dalších účelů, které vám sdělíme v okamžiku získávání údajů nebo v souladu s požadavky platných právních předpisů.

Právní základ zpracování

Pro potřeby získávání, používání a dalšího zpracovávání vašich osobních údajů se společnost CA opírá o následující právní základy:

 • oprávněný zájem společnosti CA, kterým je zpřístupnit vám své webové stránky a služby za předpokladu, že nad tímto zájmem nepřeváží riziko poškození vašich práv a svobod,
 • váš souhlas, pokud společnost CA získala váš souhlas ke zpracování vašich osobních údajů pro určité činnosti. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nás kontaktovat na adrese privacyhelpline@CA.com. Vezměte však na vědomí, že odvolání souhlasu neovlivní jakékoli zákonné použití vašich osobních údajů ze strany společnosti CA, ke kterému jste dali souhlas před odvoláním souhlasu.
 • Ke splnění veškerých smluvních povinností, například v případě nákupu produktu nebo služby od společnosti CA. Můžeme například požadovat vaše kontaktní údaje, abychom vám mohli dodat produkt, který jste od nás koupili.
 • Kvůli dodržení zákonných povinností společnosti CA tam, kde platné právní předpisy vyžadují, aby společnost CA vaše osobní údaje zpracovala.

Pokud máte otázky nebo potřebujete více informací o právním základu, podle kterého získáváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás na adrese privacyhelpline@CA.com.

Uchovávání údajů

Společnost CA může vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, jak bude potřeba, k plnění účelu, ke kterému byly získány, v souladu se zásadami společnosti CA o uchovávání záznamů a v souladu s platnými zákony. Zásady podpory společnosti CA mohou obsahovat další podmínky, které se vztahují k získávání osobních nebo důvěrných údajů jako součásti poskytování zákaznické podpory.

Přeshraniční přenos údajů

Společnost CA může vaše osobní údaje přenášet do dalších subjektů společnosti CA, které se nacházejí v mnoha různých zemích po celém světě, pokud to vyžaduje účel popsaný v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Může se jednat o přenos vašich osobních údajů do zemí mimo vaši domovskou zemi, dokonce i mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), kde nemusí být stejná úroveň ochrany jako v domovské zemi. Vzhledem k tomu, že společnost CA má sídlo ve Spojených státech (USA), mohou například dceřiné společnosti CA z EHP odesílat vaše osobní údaje na naše servery umístěné v USA, kde budou z legitimních obchodních účelů zpracovány. Abychom zajistili odpovídající ochranu přenosu vašich osobních údajů, spoléháme na rozličné mechanismy, včetně certifikace podle legislativy Štít soukromí, závazných podnikových pravidel, standardních evropských smluvních doložek a potřeby zpracovat vaše osobní údaje za účelem poskytnutí požadovaných produktů a služeb, které tvoří základ pro přenos osobních údajů. Další informace o mechanismech datových přenosů společnosti CA naleznete po kliknutí sem.

Jak společnost CA sdílí vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími strany z důvodů, které uvádíme níže.

 • Pobočky společnosti CA. Osobní údaje můžeme sdílet s našimi pobočkami po celém světě, abychom mohli zlepšovat naše webové stránky a služby a spravovat vztahy se zákazníky.
 • Dodavatelé třetích stran a poskytovatelé služebMůžeme využívat dodavatele třetích stran, poradce a další poskytovatele služeb, kteří v našem zájmu a podle našich pokynů vykonávají určité činnosti, aby vám naše webové stránky a služby byly k dispozici. Třetí strany můžeme například zapojit do poskytování zákaznické podpory k našim produktům nebo službám cloudového úložiště, popřípadě mohou společnosti CA pomáhat s ochranou jejích systémů.
 • Obchodní partneři. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami, se kterými obchodujeme. Může k tomu dojít i ve spojení s nákupem produktu společnosti CA prostřednictvím našeho obchodního partnera nebo při účasti na události, kterou společně pořádá společnost CA a její obchodní partner. V závislosti na obchodním modelu společnosti CA a rozsahu jejího působení v určitém regionu se může stát, že společnost CA nemusí být schopna poskytnout vám produkty nebo služby přímo. V takových případech může společnost CA informace sdělit svým obchodním partnerům za účelem přeprodeje, marketingu a dalších obchodních účelů, které souvisejí s vaším projeveným zájmem o naše produkty a služby. Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze s obchodními partnery, kteří souhlasí s dodržováním platných právních předpisů a ochranou osobních údajů a budou je používat výhradně k účelům stanoveným společností CA.
 • Zákonná práva a povinnosti. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit v následujících případech: (i) ve spojení se vznikem, uplatněním nebo obranou právních nároků, (ii) za účelem splnění zákonných požadavků nebo jako odpověď na oprávněnou žádost či právní spor, (iii) pro účely sledování podvodu nebo zabezpečení (např. ke zjištění kybernetických útoků a jejich prevenci), (iv) k ochraně práv společnosti CA a jejích zaměstnanců nebo (v) v souladu s platnými právními předpisy.
 • Reorganizace firmy. Vaše osobní údaje můžeme sdílet v případě prodeje nebo obchodní transakce (např. sloučení nebo akvizice).

Společnost CA také může souhrnné údaje (informace, ze kterých byly odstraněny osobní údaje) sdílet nebo použít k libovolnému účelu.

Kromě výše uvedených případů společnost CA nebude bez vašeho souhlasu zpřístupňovat vaše osobní údaje třetím stranám, které by je využívaly pro své marketingové potřeby.

Štít soukromí EU-USA a Švýcarsko-USA

Společnost CA je součástí rámce Štít soukromí EU-USA Štít soukromí Švýcarsko-USA, kde i získala certifikát o splnění podmínek. Společnost CA usiluje o zpracování všech osobních údajů pocházejících z členských zemí Evropské unie a Švýcarska v souladu s platnými zásadami rámce Štít soukromí. Další informace o programu Štít soukromí a stránku s certifikáty společnosti CA naleznete na adrese https://www.privacyshield.gov/.

Společnost CA nese odpovědnost za zpracování osobních údajů, které přijme v jednotlivých rámcích Štítů soukromí a které následně přenáší ke třetí straně, která funguje jako zástupce v jejím zájmu. Společnost CA zůstává odpovědná za přenosy osobních údajů ke třetím stranám, které je zpracovávají v jejím zájmu a způsobem, který je v rozporu se zásadami Štítu soukromí, pokud společnost CA neprokáže, že nenese odpovědnost za události, které vedly ke způsobení škody.

Společnost CA se zavazuje řešit stížnosti na získávání nebo používání osobních údajů podle rámců Štítů soukromí a podléhá přitom zákonným a donucovacím pravomocem Federální obchodní komise. Společnost CA může být za určitých okolností požádána, aby osobní údaje zpřístupnila v odpovědi na zákonné požadavky orgánů veřejné správy, včetně požadavků národní bezpečnosti nebo orgánů činných v trestním řízení.

Pokud si chcete stěžovat na způsob, jakým společnost CA používá vaše osobní údaje podle kteréhokoli rámce Štít soukromí, obraťte se nejprve na společnost CA na adrese privacyhelpline@ca.com. Pokud máte problém týkající se ochrany soukromí a osobních údajů, který jsme uspokojivě nevyřešili, obraťte se na (bezplatného) poskytovatele řešení sporů se sídlem v USA na webu BBB EU PRIVACY SHIELD, který je provozován radou organizace Better Business Bureaus. Pokud od nás neobdržíte včasné uznání vaší stížnosti nebo pokud vaši stížnost nevyřešíme k vaší spokojenosti, navštivte web http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers, kde naleznete další informace a kde můžete podat stížnost.

Pokud společnost CA ani rada organizace Better Business Bureaus vaši stížnost nevyřeší, máte možnost prostřednictvím Panelu Štítu soukromí zahájit závaznou arbitráž.

Jak společnost CA chrání vaše osobní údaje?

Společnost CA podniká všechny přiměřené kroky k ochraně vašich údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo zveřejněním, změnou či zničením. Při získávání a přenosu citlivých údajů, například informací o platební kartě, využívá i šifrování.

Po kliknutí sem získáte další informace o způsobech, jakými společnost CA informace zabezpečuje.

Jaká práva a možnosti máte ve vztahu ke svým osobním údajům?

E-mail a marketing

Ve většině případů vám společnost CA nabízí možnosti, které se týkají poskytnutí vašich osobních údajů, včetně možností souvisejících s marketingovými materiály. Příjem marketingových a netransakčních sdělení můžete spravovat následujícími způsoby: (i) kliknutí na odkaz „odhlásit“, který se nachází na konci marketingových e-mailů od společnosti CA, nebo (ii) zaškrtnutí určitých políček v centru předvoleb, která lze nalézt v určitých formulářích, které k získávání osobních údajů používáme.

Uplatňování vašich práv

Na základně zákonů platných podle vaší soudní příslušnosti (např. zákony v Evropském hospodářském prostoru, ve Spojeném království nebo Švýcarsku) máte určitá práva, která se týkají vašich osobních údajů, které zpracováváme. Tato práva mohou zahrnovat právo na přístup k vašim osobním údajům, na opravu nesprávných osobních údajů, na námitky proti zpracování osobních údajů na základě legitimních zájmů společnosti CA (např. účely přímého marketingu), na omezení nebo odstranění osobních údajů, které jste nám v minulosti poskytli, nebo na získání elektronické kopie vašich osobních údajů za účelem jejich přenosu k jiné společnosti. Tam kde je zpracování údajů založena na vašem souhlasu, máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s činnostmi zpracování údajů, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Pokud budete chtít některé z těchto práv uplatnit, zašlete zprávu na adresu privacyhelpline@ca.com a do řádku předmět uveďte text „Data Subject Rights Request“ (Požadavek týkající se práv datového subjektu).

Jak společnost CA využívá soubory cookie a další sledovací technologie?

Soubory cookie

Společnost CA na svých webových stránkách využívá soubory cookie, aby vám umožnila přihlášení ke službám společnosti CA a přizpůsobení online prostředí. Soubor cookie je malý datový soubor, který se ukládá na váš pevný disk. Použití souborů cookie umožňuje při vaší další návštěvě webových stránek načíst dříve poskytnuté informace a zefektivnit tak používání webové stránky.

Soubory cookie mají platnost buď po dobu relace (zmizí po zavření prohlížeče), nebo jsou trvalé (zůstanou v počítači i po zavření prohlížeče a vypnutí počítače). Společnost CA může využívat libovolný z následujících druhů souborů cookie:

 • Povinné soubory cookie jsou nezbytné pro základní funkčnost webových stránek.
 • Výkonové soubory cookie sbírají informace o návštěvách webových stránek za účelem zlepšení funkčnosti, ale nesbírají osobní údaje.
 • Funkční soubory cookie sledují vaše volby, například upřednostňovaný jazyk nebo nastavení zobrazení, a přizpůsobují podle nich webové stránky. Některé z těchto souborů cookie mohou být povinné.
 • Analytické soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy stránek a zdroje provozu, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon webových stránek a marketingových kampaní.
 • Reklamní soubory cookie mohou být skrze naše webové stránky nastaveny našimi reklamními partnery. Tyto společnosti mohou sbírat údaje, které jim umožní zobrazovat přizpůsobené reklamy na jiných webových stránkách tak, aby odpovídaly vašim zájmům.

Webové signály

Společnost CA také využívá webové signály (samotné nebo ve spojení se soubory cookie), aby sestavila informace o způsobu, jakým používáte naše webové stránky a pracujete s e-maily, které vám zasíláme. Webový signál je elektronický obraz, který lze použít k rozpoznání souboru cookie ve vašem počítači, když zobrazujete webovou stránku nebo e-mailovou zprávu. Webové signály mohou společnosti CA rozličnými způsoby pomoci s měřením efektivity našich webových stránek a naší inzerce. Webové signály mohou například počítat počet jednotlivců, kteří navštíví konkrétní webovou stránku po zobrazení reklamy, nebo identifikovat počet jednotlivců, kteří otevřeli marketingovou e-mailovou zprávu nebo na jejím základě jednali.

Náš poskytovatel reklamních služeb může také používat souhrnné informace získané prostřednictvím webových signálů a souborů cookie o vaší návštěvě webových stránek za účelem zobrazení reklamy odpovídající vašim zájmům a k lepšímu pochopení způsobu, jakým jsou používány naše webové stránky a další weby, které tyto třetí strany sledují. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na soubory cookie třetích stran a my za tyto soubory neneseme odpovědnost. Společnost CA doporučuje, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů inzerentů a reklamních služeb a zjistili tak, jakým způsobem používají soubory cookie a další sledovací technologie.

Správa předvoleb souborů cookie

Mnoho webových prohlížečů je nastaveno tak, aby ve výchozím nastavení přijímali soubory cookie a pouze vy můžete nastavení prohlížeče upravit. Pokud si chcete prohlédnout seznam souborů cookie společnosti CA a našich vybraných partnerů a provést nastavení týkající se těchto souborů, klikněte sema přejděte na nástroj získání souhlasu pro soubory cookie. Kromě toho nabídka Nápověda ve vašem webovém prohlížeči (obvykle ji naleznete na panelu nástrojů prohlížeče) obsahuje informace o tom, jak můžete prohlížeči zabránit v přijetí souborů cookie, jak si nastavit upozornění na přijetí nového souboru cookie a jak soubory cookie zakázat úplně. Upozorňujeme, že v případě odmítnutí souborů cookie můžete přijít o výhody některých funkcí těchto webových stránek nebo jiných webových stránek, které navštívíte.

Zákaz sledování

Některé prohlížeče, například Internet Explorer, Firefox a Safari, nabízejí možnost „Do Not Track“ nebo „DNT“, která odesílá signál navštíveným webovým stránkám o tom, že si uživatel aktivoval funkci DNT. Vzhledem k tomu, že pro funkci Do Not Track zatím nebyly zavedeny jednotné normy, společnost CA signály Do Not Track nezpracovává ani na ně nereaguje.

Účty v sociálních sítích

Části našich webových stránek vám dávají k dispozici chatovací místnosti, fóra, blogy, vývěsky a diskuzní skupiny. Pamatujte, že veškeré informace vložené do těchto oblastí mohou být zveřejněny. Proto při uvádění svých osobních údajů buďte opatrní. Upozorňujeme také, že používání těchto částí našich webových stránek může podléhat dalším podmínkám. Další informace o komunitních stránkách a stránkách podpory naleznete na webu ca.com v části Podmínky použití uživatelských stránek.

Webové stránky společnosti CA mohou navíc obsahovat funkce sociálních sítí, například tlačítko „To se mi líbí“ od Facebooku. Tyto funkce mohou zaznamenat vaši IP adresu a identifikovat webovou stránku navštívenou na webu společnosti CA a mohou nastavit soubor cookie, který umožní správné fungování těchto funkcí. Stránka této sociální sítě vám může nabídnout možnost zveřejnit informaci o vaší činnosti na webových stránkách společnosti CA na vaší profilové stránce v dané sociální síti. Používání těchto funkcí se řídí zásadami o ochraně osobních údajů, které spravuje společnost, která je poskytuje.

Webové stránky třetích stran

Webové stránky společnosti CA mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na postupy ochrany soukromí nebo na obsah webových stránek takových třetích stran (včetně webových stránek obchodních partnerů) a způsob, jakým osobní údaje používají, se řídí jejich vlastními zásadami o ochraně osobních údajů. Společnost CA za tyto třetí strany nenese odpovědnost.

Jak budete informováni o změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Společnost CA může toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli a bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Pokud prohlášení o ochraně osobních údajů změníme, opravíme datum „Naposledy aktualizováno“, které je uvedeno na začátku tohoto prohlášení. Pokud v prohlášení o ochraně osobních údajů provedeme zásadní změny, které mohou mít vliv na práva jednotlivce, společnost CA zajistí výrazné upozornění na takovouto změnu na svých webových stránkách nejméně jeden měsíc předtím, než tyto změny vstoupí v platnost.

Na koho se můžete obracet s dotazy?

V případě dotazů, obav nebo komentářů k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo k postupům ochrany soukromí se obraťte na společnost CA prostřednictvím e-mailu privacyhelpline@ca.com a do řádku Předmět vložte text „PRIVACY STATEMENT“ (Prohlášení o ochraně osobních údajů).

Můžete nám také napsat na poštovní adresu:

CA Technologies
520 Madison Avenue
New York, NY 10022, USA
K rukám: Chief Privacy Officer (Vedoucí oddělení ochrany osobních údajů)

Osoby se sídlem v EU mohou také vznést stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v členské zemi EU, ve které žijí, pracují nebo kde k domnělému porušení zákona o ochraně osobních údajů došlo.